6-2006 Dátum konania 26. 6. 2006 09:00

6-2006

Bod č. 15.j Personálne zmeny v Dozornej rade NsP Trebišov, a. s.

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
112 Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s. Uznesenie č.112/2006

Hlasovania:

Názov
zast20060626hlas32.pdf