6-2006 Dátum konania 26. 6. 2006 09:00

6-2006

Bod č. 15.k Poverenie pre predsedu KSK na zvolanie valných zhromaždení akciových spoločností nemocníc s poliklinikou v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
113 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja zvolaním valných zhromaždení nemocníc s poliklinikou, akciových spoločností v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.113/2006

Hlasovania:

Názov
zast20060626hlas33.pdf