6-2006 Dátum konania 26. 6. 2006 09:00

6-2006

Bod č. 4.a Zásady kontrolnej činnosti v KSK

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
89 Zásady kontrolnej činnosti v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.89/2006

Hlasovania:

Názov
zast20060626hlas08.pdf