6-2006 Dátum konania 26. 6. 2006 09:00

6-2006

Bod č. 6.a Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
92 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.92/2006

Hlasovania:

Názov
zast20060626hlas11.pdf