6-2006 Dátum konania 26. 6. 2006 09:00

6-2006

Bod č. 9.b Personálne otázky Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
97 Personálne otázky Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.97/2006

Hlasovania:

Názov
zast20060626hlas17.pdf