4-2006 Dátum konania 3. 4. 2006 00:00

4-2006

Bod č. 7 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. ............. o podmienkach poskytovania finančného príspevku právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Hlavný dokument č.7 129 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
48 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o podmienkach poskytovania finančného príspevku právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Uznesenie č.48/2006

Hlasovania:

Názov
0025.pdf
0026.pdf