4-2006 Dátum konania 3. 4. 2006 00:00

4-2006

Bod č. 9 Návrh Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov o začatí konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Dôvodová správa č.9 84 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
52 Začatie konania vo veci porušenia ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. Uznesenie č.52/2006
53 Začatie konania vo veci porušenia ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. Uznesenie č.53/2006

Hlasovania:

Názov
0035.pdf
0036.pdf
0037.pdf