4-2006 Dátum konania 3. 4. 2006 00:00

4-2006

Bod č. 15 Zapojenie sa stredných škôl a inštitúcií kultúry v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do projektu MK SR „Kultúrne poukazy“

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Dôvodová správa č.15 73 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
64 Zapojenie sa stredných škôl a inštitúcií kultúry v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do projektu Ministerstva kultúry SR "Kultúrne poukazy" Uznesenie č.64/2006

Hlasovania:

Názov
0048.pdf