4-2006 Dátum konania 3. 4. 2006 00:00

4-2006

Bod č. 17 Stratégia rozvoja ľudských zdrojov Košického samosprávneho kraja 2006-2013 (priority a opatrenia)

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Dôvodová správa č.17 506 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
66 Stratégia rozvoja ľudských zdrojov Košického samosprávneho kraja 2006-2013 (priority a opatrenia) Uznesenie č.66/2006

Hlasovania:

Názov
0050.pdf