4-2006 Dátum konania 3. 4. 2006 00:00

4-2006

Bod č. 11.b Návrh na odvolanie generálneho riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja so sídlom v Košiciach

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
57 Odvolanie generálneho riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja so sídlom v Košiciach Uznesenie č.57/2006

Hlasovania:

Názov
0041.pdf