4-2006 Dátum konania 3. 4. 2006 00:00

4-2006

Bod č. 11.c Vstup Košického samosprávneho kraja do Združenia samosprávnych krajov SR „SK 8“

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
58 Vstup Košického samosprávneho kraja do Združenia samosprávnych krajov „SK 8“ Uznesenie č.58/2006

Hlasovania:

Názov
0042.pdf