4-2006 Dátum konania 3. 4. 2006 00:00

4-2006

Bod č. 11.d Návrh na odvolanie riaditeľky Domova sociálnych služieb v Rakovci nad Ondavou

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
59 Odvolanie riaditeľky Domova sociálnych služieb v Rakovci nad Ondavou Uznesenie č.59/2006

Hlasovania:

Názov
0043.pdf