4-2006 Dátum konania 3. 4. 2006 00:00

4-2006

Bod č. 12.b Vyradenie Domova mládeže a školskej jedálne pri Strednej veterinárnej škole, Nám. Mladých poľnohospodárov 2, Košice – Barca zo siete škôl a školských zariadení a ich následné zrušenie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
61 Vyradenie Domova mládeže a Školskej jedálne pri Strednej veterinárnej škole, Nám. mladých poľnohospodárov 2, Košice – Barca zo siete škôl a školských zariadení a ich následné zrušenie Uznesenie č.61/2006

Hlasovania:

Názov
0045.pdf