4-2006 Dátum konania 3. 4. 2006 00:00

4-2006

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 4. rokovania zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
43 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.43/2006

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf
0004.pdf
0005.pdf
0006.pdf
0007.pdf
0008.pdf
0009.pdf