4-2006 Dátum konania 3. 4. 2006 00:00

4-2006

Bod č. 8.a Voľba predsedov a členov komisií poslancov a neposlancov a vzdanie sa členstva v komisii

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
51 Personálne otázky komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.51/2006

Hlasovania:

Názov
0033.pdf
0034.pdf