3-2006 Dátum konania 3. 3. 2006 01:00

3-2006

Bod č. 3 Prevod zriaďovateľskej funkcie k Východoslovenskej galérii Košice na Košický samosprávny kraj

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Dôvodová správa č.3 88 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
42 Prevod zriaďovateľskej funkcie k Východoslovenskej galérii Košice na základe dohody a prechod majetku štátu v správe Východoslovenskej galérie Košice Uznesenie č.42/2006

Hlasovania:

Názov
z2006030004.pdf