3-2006 Dátum konania 3. 3. 2006 01:00

3-2006

Bod č. 2 Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Košického samosprávneho kraja.

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
41 Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.41/2006

Hlasovania:

Názov
z2006030003.pdf