2-2006 Dátum konania 6. 2. 2006 01:00

2-2006

Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2005 až december 2005, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2005 a Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2006

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Hlavný dokument 300 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
16 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2005 až december 2005, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2005, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2006 Uznesenie č.16/2006

Hlasovania:

Názov
0008.pdf
0009.pdf
0010.pdf