13-2007 Dátum konania 27. 8. 2007 09:00

13-2007

Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún 2007 a júl 2007

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 35 Kb Návrh na uznesenie
Hlavný dokument 179 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 186 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
303 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún 2007 a júl 2007 Uznesenie č.303/2007

Hlasovania:

Názov
Hlasovanie č. 5