14-2007 Dátum konania 29. 10. 2007 10:00

14-2007

Bod č. 21 Záver

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania