14-2007 Dátum konania 29. 10. 2007 10:00

14-2007

Bod č. 11 Udelenie verejných ocenení - Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2007

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
327 Udelenie verejných ocenení - Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2007 Uznesenie č.327/2007

Hlasovania:

Názov
0010.pdf