14-2007 Dátum konania 29. 10. 2007 10:00

14-2007

Bod č. 19.d Doplnenie Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky o nových členov

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
338 Personálne otázky Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.338/2007

Hlasovania:

Názov
0022.pdf