14-2007 Dátum konania 29. 10. 2007 10:00

14-2007

Bod č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia KSK o poskytovaní dotácií

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 54 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 45 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 34 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 89 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania