14-2007 Dátum konania 29. 10. 2007 10:00

14-2007

Bod č. 12 Úprava č. 1 smernej časti Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Košický kraj

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 62 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 64 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 79 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 167 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu č.1 2166 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 2311 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.3 2171 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.4 1702 Kb Príloha Materiálu
Uznesenie 19 Kb Uznesenie

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
328 Úprava č. 1 smernej časti Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Košický kraj Uznesenie č.328/2007

Hlasovania:

Názov
0011.pdf