14-2007 Dátum konania 29. 10. 2007 10:00

14-2007

Bod č. 10 Zriadenie neinvestičného fondu KSK

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 68 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 43 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 93 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania