14-2007 Dátum konania 29. 10. 2007 10:00

14-2007

Bod č. 19.f Informácia o vzdaní sa Ing. Michala Iľka z funkcie riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 62 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 63 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 36 Kb Dôvodová správa
Uznesenie 19 Kb Uznesenie

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
340 Informácia o vzdaní sa Ing. Michala Iľka z funkcie riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.340/2007

Hlasovania:

Názov
0024.pdf