14-2007 Dátum konania 29. 10. 2007 10:00

14-2007

Bod č. 19.b Informácia o opatreniach prijatých voči riaditeľovi DD a DSS, Skladná č. 4, Košice

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 54 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 66 Kb Dôvodová správa
Uznesenie 19 Kb Uznesenie

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
336 Informácia o opatreniach prijatých voči riaditeľovi Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, Skladná č. 4, Košice Uznesenie č.336/2007

Hlasovania:

Názov
0020.pdf