14-2007 Dátum konania 29. 10. 2007 10:00

14-2007

Bod č. 14 Informácia o prijatých opatreniach KSK na základe výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR v neziskovej organizácii Lux, Košice

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 55 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 76 Kb Dôvodová správa
Uznesenie 20 Kb Uznesenie

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
330 Informácia o prijatých opatreniach KSK na základe výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR v neziskovej organizácii Lux, Košice Uznesenie č.330/2007

Hlasovania:

Názov
0013.pdf