15-2007 Dátum konania 10. 12. 2007 10:00

15-2007

Bod č. 6 Informácia o výsledku ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja ratingovou agentúrou Moody´s Investors Service

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 62 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 64 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 81 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 87 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 526 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 526 Kb Príloha Materiálu
Uznesenie 65 Kb Uznesenie

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
357 Informácia o výsledku ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja ratingovou agentúrou Moody´s Investors Service Uznesenie č.357/2007

Hlasovania:

Názov
zast_15_0009.pdf