15-2007 Dátum konania 10. 12. 2007 10:00

15-2007

Bod č. 8 Stav príprav na zavedenie eura v podmienkach Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 65 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 180 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 90 Kb Príloha Materiálu
Uznesenie 66 Kb Uznesenie

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
359 Stav príprav na zavedenie eura v podmienkach Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.359/2007

Hlasovania:

Názov
zast_15_0011.pdf