15-2007 Dátum konania 10. 12. 2007 10:00

15-2007

Bod č. 17 Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu "Katova Bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu" a vytvorenie fondu na udržanie výsledkov realizovaného projektu z rozpočtu KSK

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 65 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 69 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 72 Kb Dôvodová správa
Uznesenie 67 Kb Uznesenie

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
374 Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu 'Katova Bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu' a vytvorenie fondu na udržanie výsledkov realizovaného projektu z rozpočtu KSK Uznesenie č.374/2007

Hlasovania:

Názov
zast_15_0033.pdf