15-2007 Dátum konania 10. 12. 2007 10:00

15-2007

Bod č. 16.a Majetkové vysporiadanie s Obcou Priekopa

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 54 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 59 Kb Dôvodová správa
Uznesenie 66 Kb Uznesenie

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
367 Majetkové vysporiadanie s Obcou Priekopa Uznesenie č.367/2007

Hlasovania:

Názov
zast_15_0026.pdf