15-2007 Dátum konania 10. 12. 2007 10:00

15-2007

Bod č. 16.c Schválenie zmluvy o budúcej zmluve so Slovenskou správou ciest

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 66 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 60 Kb Dôvodová správa
Uznesenie 67 Kb Uznesenie

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
369 Schválenie zmluvy o budúcej zmluve so Slovenskou správou ciest Uznesenie č.369/2007

Hlasovania:

Názov
zast_15_0028.pdf