15-2007 Dátum konania 10. 12. 2007 10:00

15-2007

Bod č. 12 Informatívna správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 54 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 56 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 138 Kb Hlavný dokument
Uznesenie 65 Kb Uznesenie

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
363 Informatívna správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013 Uznesenie č.363/2007

Hlasovania:

Názov
zast_15_0021.pdf