15-2007 Dátum konania 10. 12. 2007 10:00

15-2007

Bod č. 9 II.etapa Racionalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 84 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 65 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 95 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 626 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 54 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.1 56 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 52 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.3 53 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.4 53 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.5 54 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.7 55 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.6 53 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.8 53 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.9 71 Kb Príloha Materiálu
Uznesenie 83 Kb Uznesenie

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
360 II. etapa Racionalizácie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.360/2007

Hlasovania:

Názov
zast_15_0012.pdf
zast_15_0013.pdf
zast_15_0014.pdf
zast_15_0015.pdf
zast_15_0016.pdf