15-2007 Dátum konania 10. 12. 2007 10:00

15-2007

Bod č. 14 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I.polrok 2008

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 63 Kb Návrh na uznesenie
Hlavný dokument 80 Kb Hlavný dokument
Uznesenie 65 Kb Uznesenie

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
365 Rámcová obsahová náplň rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I.polrok 2008 Uznesenie č.365/2007

Hlasovania:

Názov
zast_15_0024.pdf