16-2008 Dátum konania 18. 2. 2008 10:00

16-2008

Bod č. 13 Informatívna správa o výsledkoch preskúmania aktuálnosti ÚPN VÚC Košický kraj a návrh na obstaranie Zmien a doplnkov 2008

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 62 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 64 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 15 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 101 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 602 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 79 Kb Príloha Materiálu
Uznesenie 66 Kb Uznesenie

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
390 Informatívna správa o výsledkoch preskúmania aktuálnosti Územného plánu VÚC Košický kraj a návrh na obstaranie Zmien a doplnkov 2008 Uznesenie č.390/2008

Hlasovania:

Názov
0018.pdf