16-2008 Dátum konania 18. 2. 2008 10:00

16-2008

Bod č. 12 Informatívna správa o Regionálnom operačnom programe a ďalších schválených operačných programoch, podporovaných aktivitách, kde prijímateľom pomoci je VÚC

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 65 Kb Návrh na uznesenie
Hlavný dokument 352 Kb Hlavný dokument
Uznesenie 66 Kb Uznesenie

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
389 Informatívna správa o Regionálnom operačnom programe a ďalších schválených operačných programoch, podporovaných aktivitách, kde prijímateľom pomoci je VÚC Uznesenie č.389/2008

Hlasovania:

Názov
0017.pdf