16-2008 Dátum konania 18. 2. 2008 10:00

16-2008

Bod č. 9 Schválenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a spolufinancovania projektu - ,,Obnoviteľné zdroje energie na školách" - Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 21 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 431 Kb Dôvodová správa
Uznesenie 70 Kb Uznesenie

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
386 Schválenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a spolufinancovania projektu - 'Obnoviteľné zdroje energie na školách' - Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus Uznesenie č.386/2008

Hlasovania:

Názov
0014.pdf