16-2008 Dátum konania 18. 2. 2008 10:00

16-2008

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 16. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Uznesenie 69 Kb Uznesenie

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
379 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.379/2008

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf
0004.pdf
0005.pdf
0006.pdf