16-2008 Dátum konania 18. 2. 2008 10:00

16-2008

Bod č. 4 I. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2007 a január 2008, II. Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2007

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 80 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 35 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa č.1 322 Kb Dôvodová správa
Dôvodová správa č.2 290 Kb Dôvodová správa
Uznesenie 65 Kb Uznesenie

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
381 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2007 a január 2008, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2007 Uznesenie č.381/2008

Hlasovania:

Názov
0008.pdf