17-2008 Dátum konania 28. 4. 2008 09:00

17-2008

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 17. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
400 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.400/2008

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf
0004.pdf