17-2008 Dátum konania 28. 4. 2008 09:00

17-2008

Bod č. 18 Projekt Cesta - Centrá komunitných služieb - terénna realizácia nástroja zmeny kvality života viacnásobne marginalizovaných rómskych komunít v Košickom, Prešovskom a Banskobytstrickom samosprávnom kraji

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 62 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 66 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 57 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 145 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
423 Projekt CESTA - Centrá komunitných služieb - terénna realizácia nástroja zmeny kvality života viacnásobne marginalizovaných rómskych komunít v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji Uznesenie č.423/2008

Hlasovania:

Názov
0028.pdf