17-2008 Dátum konania 28. 4. 2008 09:00

17-2008

Bod č. 23.a Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a Obcou Nový Ruskov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 67 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 82 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
429 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a Obcou Nový Ruskov Uznesenie č.429/2008

Hlasovania:

Názov
0034.pdf