17-2008 Dátum konania 28. 4. 2008 09:00

17-2008

Bod č. 11 Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru Košického samosprávneho kraja na obdobie rokov 2008-2015

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 17 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 16 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 342 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
409 Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru Košického samosprávneho kraja na obdobie rokov 2008-2015 Uznesenie č.409/2008

Hlasovania:

Názov
0014.pdf