17-2008 Dátum konania 28. 4. 2008 09:00

17-2008

Bod č. 13 Informatívna správa o priebehu realizácie projektu Vzdelávanie na vidieku, príprava KSK na program LEADER, vytváranie miestnych akčných skupín a stratégií rozvoja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 64 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 99 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
411 Informatívna správa o priebehu realizácie projektu Vzdelávanie na vidieku, príprava Košického samosprávneho kraja na program LEADER, vytváranie miestnych akčných skupín a stratégií rozvoja Uznesenie č.411/2008

Hlasovania:

Názov
0016.pdf