17-2008 Dátum konania 28. 4. 2008 09:00

17-2008

Bod č. 19 Informácia o výsledkoch výberového konania na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 65 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 65 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 67 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
424 Informácia o výsledkoch výberového konania na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.424/2008

Hlasovania:

Názov
0029.pdf