17-2008 Dátum konania 28. 4. 2008 09:00

17-2008

Bod č. 16 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 96 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 128 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
414 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.414/2008
415 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.415/2008
416 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.416/2008
417 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.417/2008
418 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.418/2008
419 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.419/2008
420 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.420/2008
421 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.421/2008

Hlasovania:

Názov
0019.pdf
0020.pdf
0021.pdf
0022.pdf
0023.pdf
0024.pdf
0025.pdf
0026.pdf