17-2008 Dátum konania 28. 4. 2008 09:00

17-2008

Bod č. 8 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 62 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 73 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 36 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 95 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
406 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.406/2008

Hlasovania:

Názov
0010.pdf
0011.pdf