18-2008 Dátum konania 23. 6. 2008 09:00

18-2008

Bod č. 26.a Určenie polročnej odmeny podpredsedom Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
473 Odmena podpredsedom Košického samosprávneho kraja za polročné plnenie úloh Uznesenie č.473/2008

Hlasovania:

Názov
0047.pdf